පලදෙන පින්


Comments

  1. මාර සීන් එකනේ

    ReplyDelete
  2. බෞද්ධ රාජයට යනකොට එහෙම තමා..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය