වීරයා


Comments

  1. අද කකුල් හතරෙන්ද ආවෙ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ඒ මොකද සැමෝ ..???

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.