රජස්


Comments

  1. වැටත් නියරත් ගොයම් කයි නම් අප කුමක් කරන්නද?
    මම සමකය වටේ ලියන නලීන්

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය