රජස්


Comments

  1. වැටත් නියරත් ගොයම් කයි නම් අප කුමක් කරන්නද?
    මම සමකය වටේ ලියන නලීන්

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.