කිලි


Comments

  1. මේක තමා තත්ත්වය. විටෙක ඕනැ විටෙක එපා. මේවා කාට කියන්නද.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.