කාලී


Comments

  1. ගෙනා ගමන්ම තේරුණාද ගෙනාවේ කාලි කියලා.
    මම සමකය වටේ (samakaya wate)දුවන එකා

    ReplyDelete
  2. සිරාවටම මෙහෙම තමා වෙන්නේ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය