ලාමක කපුරු


Comments

  1. එහෙම වෙලා හරි දෙයියෝ බලනවානම් එකක් ...

    ReplyDelete
  2. දෙයියන්ට නොවැ මේ ඔක්කොම :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.