ආශ්චර්ය


Comments

  1. දුටුවෙමි බුකියේ !

    ReplyDelete
    Replies
    1. දුටුවෙමි කැත හිත් වලට ලියූ කවිත් ..

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය