මල්මද බිසව්


Comments

 1. දඟලල උඩ ගියාට ඉක්මනට කොලේ ඉරාගන්නවා

  ReplyDelete
  Replies
  1. හුළඟ සැරැයි නේ ...

   Delete
 2. සුළං කපාගෙන යන එක හරි පරිස්සමට කරන්න ඕනේ දෙයක්

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔව් ඔව් ..ඉරා ගත්තොත් සොරි ...

   Delete
 3. කථාව ඇත්ත. ඉරාගන්න දෙන්න හොඳ නෑ.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය