ගෙදර එක්කෙනා


Comments

  1. ඒ මුක්කුව හරි ගියොත් හරි,නැත්තම් ඉතින් .........

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. තෑන්කියු කිව්වා ....

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.