ඹඹරු


Comments

  1. බඹරු කොහොමත් ආසයි නෑඹුල් මල් තලන්න!:D

    ReplyDelete
  2. අනිවා නෑඹුල් කියන්නේ ඇඹුල නෑ කියන එකනේ....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය