විවාහය


Comments

  1. හික්ස්.... ඇත්තම තමයි...ඒත් ඕක නිම්නයට යන්නෙ නැතිව සානුවක් විදියටවත් පවත්තගෙන යන්න පුළුවන් නම්.... ඒත් සැරින් සැරේ නිම්න කරා ගිහින් එයි....

    ReplyDelete
    Replies
    1. නිම්න පුලුවන් තරම් අඩු කරගමු නේද ..

      Delete

Post a Comment